(((S))) – Phantom (CD-2010)

‚Phantom’, so heißt das zweite Album des geheimnisvollen Ein-Mann-Projektes (((S))) aus Kopenhagen, dessen erstes Album ‚Ghost‘ von samtweichen Sounds und traumhaft traurigen und schweren Klängen geprägt war. Wer in entsprechender Erwartungshaltung eine musikalische Fortsetzung in ‚Phantom‘ erwartet, dürfte überrascht sein, denn ein roter Faden spinnt sich hier nicht weiter, vielmehr wurden stilistisch ganz andere Wege bestritten. Ganz leicht kommt (((S))) mit seinem zweiten Album daher – melodisch, tanzbar, mitsingbar. In die Dark Wave Schublade, in welches das Debut ‚Ghost‘ gesteckt wurde, mag ‚Phantom‘ nicht passen. Genreübergreifend bewegt sich dieses vielmehr irgendwo zwischen einem Wave der 80iger und einem Pop der Neuzeit, der ein wenig mehr ist als eingängiger Einheitsbrei. Wirklich schöne Gitarren Arrangements stechen beim Hören heraus, manch instrumentale Stellen im Album möchte man gern wieder und wieder hören, ‚A handfull of dust‘ sei hier nur beispielhaft und als Anspieltipp genannt. An diesen Stellen hat das Album Tiefen, die ich gern auch in den Vocals gehört hätte, welche jedenfalls für meinen schwarz-musikalischen Geschmack streckenweise ein wenig zu leichtfüßig daher kommen. Fazit: Solides Album, das in morgendlich duftenden Frühlingsstunden gehört, einen durchaus guten Eindruck hinterlässt.

Die Tracklist:

01. A crying shame
02. Lonely is the lighthouse
03. Invisible man
04. We’re in the wind
05. Autumnhead
06. Let’s take a walk
07. Addicted to my dreams
08. A handfull of dust
09. Tired hangs the head
10. Hole in my heart

Release: 30.04.2010

Weitere Informationen und Hörproben unter:

http://www.myspace.com/fustydk

Autor: Marlene